פאם-קליניק - המרכז לקוסמטיקה מתקדמת - Album - Album - 11:16:44